Škôlkari

utorok a štvrtok od 17:00 – 18:00 v malej telocvični         Tréneri: Janka Sirotová, Tony Rabatinová

Prváci

1.C: utorok a štvrtok od 14:00 – 15:00 v starej telocvični             Tréner: Tony Rabatinová, Miška Šimková

1.MIX: utorok a štvrtok od 15:00 – 16:00 v starej telocvični         Tréner: Tony  Rabatinová, Hanka Galková, Janka Tóthová

Druháci

2.C: pondelok od 14:00 – 15:00, streda od 15:00 – 16:00        Tréner: Ivanka Mikluš, Hany Karkušová, Hanka Galková

2.D: pondelok od 15:00-16:00, streda 14:00 – 15:00               Tréner: Ivanka Mikluš, Hany Karkušová, Hanka Galková

Tretiaci

Dievčatá: pondelok a streda od 14:00 – 15:30         Tréner: Mišo Baboľ

Chlapci: pondelok a streda od 15:30 – 17:00           Tréner: Stanka Ščišľaková, Janka Tóthová

Štvrtáci

Dievčatá: utorok a štvrtok od 15:30 – 17:00         Tréner: Janka Sirotová

Chlapci: utorok a štvrtok od 14:00 – 15:30           Tréner: Paula Bahorecová, Hany Karkušová

Plaváreň

Každá skupina absolvuje 2x do mesiaca tréning na plavárni v Devínskej Novej Vsi.

Tréneri: Soňa Štoffová, Róbert Popluhár, Katka Oláhová, Mišo Baboľ, Vlado Bogdalík, Zuzka Schwartzová, Maťo Prokeš